Informace pro rodiče mladých hasičů

Všechny informace určené rodičům mladých hasičů najdete na samostatné stránce: Informace pro rodiče.

Základní informace o kroužku

Od října 2022 se po dlouhé pauze obnovila činnost kroužku mladých hasičů. Do kroužku se mohou přihlásit děti od 6 let. Děti se scházejí každý pátek od 16:00 do 17:30 v klubovně hasičské zbrojnice v Rudolticích. Během pravidelných schůzek děti poznávají, jak funguje hasičský sbor, připravují se na závody, hrají různé hry, sportují a účastní se výletů, a tábora.

Přijímáme nové děti

Stále přijímáme do kroužku nové děti. Zatím co dříve byl kroužek určen pouze dětem navštěvujícím základní školu, nyní mohou kroužek navštěvovat i mladší děti. Základním předpokladem pro přijetí nového dítěte do kroužku je samostatnost dítěte, proto upřednostňujeme děti starší 6ti let.