Základní informace

Jednotka sboru dobrovolných hasičů má jedenáct členů a je zařazena do kategorie JPO V. Jednotka je vysílána krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS) hasičského záchranného sboru k mimořádným událostem na území obce, nebo vedením obce na technickou pomoc. Disponujeme dopravním automobilem Volkswagen Crafter, který k zásahu dopraví sedm hasičů a potřebné technické prostředky.

Fotografie