V sobotu 27. srpna roku 2022 se v Rudolticích konaly oslavy výročí 150 let od založení dobrovolného hasičského sboru v Rudolticích. Celá akce odstartovala v 10 hodin dopoledne na pozemku budoucí nové hasičské zbrojnice, kde bylo symbolicky poťukáno na základní kámen. 

V následujícím projevu starosty obce Mgr. Ivo Kolomého se všichni zúčastnění dozvěděli, že obec v současné době žádá o stavební povolení a v příštím roce, pokud to situace dovolí, má v plánu zahájit výstavbu hasičské zbrojnice.

Starosta obce po-té předal slovo hejtmanovy Pardubického kraje Judr. Martinu Netolickému Ph. D., který plánovaný postup obce vzhledem k očekávané energetické krizi zhodnotil jako rozumný. Pan hejtman na závěr obci nabídl, že Pardubický kraj je připraven s výstavbou hasičské zbrojnice pomoci.

Po položení základního kamene hasičské zbrojnice se průvod v čele s dechovou hudbou z Jablonného nad Orlicí přesunul k místní základní škole, kde byly hosté seznámeni s historií sboru dobrovolných hasičů v Rudolticích.

Historie hasičů v Rudolticích sahá již do roku 1872, kdy podle obecní kroniky a informací z dalších zdrojů došlo v obci k založení dobrovolného hasičského sboru. Zakladatelem rudoltického dobrovolného hasičského sboru byl rychtář Ferdinand Janisch. Byl také současně první vrchní velitel hasičského sboru. Sbor spadal pod Lanškrounský německý župní svaz č. 58 a protože v této době byla obec osídlena z velké části německými obyvateli, byly i členové sboru většinou německé národnosti.

Následně byl starostou obce předán sboru prapor, který vysvětil místní jáhen Ing. Mgr. Josef Macháček.

Po-té se celý průvod vydal ke stávající budově hasičské zbrojnice v Rudolticích, kde probíhaly další proslovy hostů a ocenění nejstarších členů sboru. V prostorách klubovny hasičské zbrojnice bylo pro hosty i veřejnost připraveno občerstvení a ve strojovně menší výstava s historickými exponáty a starými fotografiemi.

Následující fotografie pořídili Miluše Žáčková a Vladimír Provazník