V sobotu 22. října se naše jednotka zúčastnila společného cvičení jednotek na téma první pomoc a vyprošťování při dopravních nehodách. Cvičení proběhlo v Dolním Třešňovci v areálu střední školy zemědělské a veterinární.

Jako první bylo pro všechny hasiče připraveno poutavé školení první pomoci zaměřené převážně na ošetření účastníků dopravních nehod. Po školení si každý z nás mohl vyzkoušet kardiopulmonální resuscitaci, použití resuscitačního vaku (ambuvaku) a správné použití fixačních krčních límců.

Po-té se jednotky přesunuly na asfaltový plac do areálu střední zemědělské a veterinární školy, kde již byly připraveny dva osobní automobily. Jeden automobil se nacházel na boku, druhý zůstal stát na kolech. Hasiči z jednotky města Lanškrouna nám vysvětlili taktiku a předvedli způsoby stabilizace vozidel po které jsme si mohli sami vyzkoušet techniku vyprošťování.

Fotografie