Od 2 do 8 července připravili hasiči z SDH Rudoltice pro mladé hasiče a další místní děti hasičský tábor na Mysliveckém rybníčku.

Program tábora byl velmi pestrý, první den se po ubytování děti dozvěděli co je čeká a poté zasedli k táborovému ohni.

V pondělí dopoledne si děti uvařili k obědu kotlíkový guláš a odpoledne hrály celotáborové hry.

V úterý jsme se vydaly na celodenní výlet do Lanškrouna. V Lanškrouně děti navštívily fajntábory, kde se mohli schladit v bazénu a využít i skluzavku. Zde byl pro děti připraven i oběd. Poté jsme navštívily workout hřiště a dětské hřiště na Dlouhém rybníku. Později odpoledne jsme se vydaly na cestu zpět do Rudoltic, po cestě jsme se ale ještě zastavily v Albertu kde si děti mohly koupit něco na zub. U vlakového nádraží jsme se rozhodly, že už toho máme odchozeno hodně, tak jsme se do Rudoltic vypravily vlakem. Za celý den jsme na hodily 16 kilometrů. Večer jsme si připravily letní kino a potom přišla na řadu večerka.

Ve středu si děti dopoledne zahrály táborové hry a po obědě se vydaly do lesa na stavění domečků z větví a listí a zahrály si šiškovanou. Večer byla pro děti připravena táborová diskotéka.

Ve čtvrtek si děti dopoledne opět zahrály různé hry a po poledním klidu bylo pro děti připraveno hasičské odpoledne, kde si mohli prohlédnout naše zásahové auto a cisternu z SDH Ostrov, kterou si následně mohly také celou vystříkat. Připravili jsme také ukázku, co stane, když se hořící olej hasí vodou. Později přijeli do tábora rybáři, kteří dětem ukázali jak se chytají ryby. Děti to moc bavilo a každý se mohl pochlubit nějakým úlovkem. Ryby potom děti mohly vypustit zpět do rybníka. Po rybaření dorazil do tábora Hosťa Tomášek s Miloslavou Markovou, kteří zahráli a zazpívali dětem písničky u táborového ohně.

V pátek děti dopoledne hrály sportovní hry a po obědě se vydaly do Rudoltic na dětské hřiště. Večer předvedly oddíly divadelní vystoupení, které si během týdne připravily. Později u táborového ohně jsme dětem prozradily, že na ně čeká ještě stezka odvahy. Všichni byly moc stateční a úspěšně absolvovaly celou stezku.

V sobotu jsme zrušili ranní budíček, dopoledne jsme zbouraly stany a začaly jsme uklízet celý tábor. Po obědě se děti mohly schladit v bazénu nebo si zastřílet že vzduchovek. Ve dvě hodiny jsme vyhlásily výsledky celotáborových her a odměnily všechny děti diplomy a sladkostmi.

Na závěr by jsme chtěly poděkovat rekreačnímu centru Lanwood za to, že děti mohly využít bazénu v jejich areálu a za zajištění oběda pro děti. Kamarádům z SDH Ostrov za pomoc s hasičským odpolednem. Mysliveckému spolku Rudoltice za bezplatné zapůjčení jejich zázemí na rybníčku